Et jordvarmeanlæg kan spare husejeren for mange penge, det er faktisk den løsning som kan give dig de største besparelser, hvis du i dag benytter dig af enten oliefyr, naturgas eller elvarme.

Mange gange kan man reducere sine udgifter til varme med med 70-80 %, hvilket gør det til en god investering at skifte jordvarme, hvilket i øvrigt er et meget mulijøvenligt valg, da mængden af CO2 der udledes, vil være ca. halvdelen sammenlignet med andre opvarmingsformer. Installation af et jordvarmeanlæg anses for at være en meget gennemprøvet og uhyre driftsikker sag, som er uden risiko for boligejeren. Hvor stor besparelsen præcis vil være for den enkelte kan ikke siges, da det kræver en beregning et installationsfirma, da forholdene aldrig er de samme.

Introduktion til et jordvarmeanlæg

Selve jordvarmeanlægget består af to hoveddele.

  • Jordvarmeslanger: I selve jorden bliver der gravet nogle slanger ned, i en meters dybde. Slangerne fyldes med en frostvæske, som kan optage varme fra jorden.
  • En Jordvarmepumpe: Slangerne er monteret på en pumpe, pumpen modtager varmen og komprimerer den, så varmen kan bruges i huset til opvarmning og brugsvand.

Et jordvarmeanlæg er med andre ord en total løsning, som kan opvarmer din bolig, og modsat den mere brugte luft til luft varmepumpe, så kan et jordvarmeanlæg også give dig varmt vand til badet og hvor man ellers skal bruge det. Mangler du yderligere information, så se vores artikel – Hvad er jordvarme.

Hvem kan få jordvarme?

Er et sådant anlæg fremtiden for alle boligejere? Det vil komme an på jordens indre varme og hvor stor en grund, man ejer. Men har man plads og bruger man el-varme, oliefyr eller naturgas, vil det være klogt at kigge på mulighederne. Dette grønne alternativ til de mere forurenende og dyrere løsninger har absolut en økonomi, det kan betale sig at studere.

  • Går du med overvejelser om at investere i et jordvarmeanlæg, så skal du være opmærksom på at det kræver at man har et areal, som er stor nok til at rumme et jordvarmeanlæg, da jordvarmeslangerne skal graves ned, og som tommelfingerregel skal det areal være dobbelt så stort som den bolig, der skal have varme og varmt vand, og mindst 300 m2, desuden må arealet ikke være bevokset, men gerne kun være belagt med græs eller lignende.
  • Det er heller ikke uvæsentligt hvilken type jord der på din grund, da det har indflydelse på hvor effektiv jordvarme vil virke. Jo mere fugtig jorden er , desto bedre er den til at afgive varme, derfor er lerholdig jord at foretrække fremfor sandjord for eksempel.
  • Da jordvarme har den højeste virkningsgrad ved vandbårent system, så kræves det gulvvarme for at investeringen bliver bedst, alternativt kan man have store radiatorer, men de knap så effektive, grunden til dette skal findes i at jordvarme har en lav fremløbstemperatur.
  • Inden etablering af jordvarmeanlæg, skal arbejdet godkendes af kommuneforvaltningen. Bekendtgørelse nr. 1203, den 20. november 2006 er lovgrundlaget.

Er det en god investering?

Et jordvarmeanlæg vil være en stor udskrivning for mange mennesker, og hvor rentabel den er afhænger af mange parametre.

Hvad er prisen?

Et komplet jordvarmeanlæg koster mere 100.000 kr. og jo større hus du har desto dyrere bliver det. for mere information se jordvarme pris.

Anlæggets levetid:

I almindelighed regner man med, at et jordvarmeanlæg har en levetid på mellem 15 og 20 år. Men det kan ikke siges med nøjagtighed. Skulle det blive nødvendigt med en udskiftning af en eller flere vitale dele, vil det bare forlænge anlæggets levetid. Så der er ingen grund til at fortvivle, hvis det kommer dertil, at for eksempel kompressoren skal udskiftes ”før tid”. Økonomien vil fortsat være god.

husets isolering..

Tilbud på jordvarme

Interessere i 3 tilbud?

Kan jeg selv installere anlægget?

Jordvarmeanlæggets nedgravede slanger sender vand med lave temperaturer ind til en kompressor, som opformerer vandtemperaturen til boligens radiatorer og vandhaner. Det foregår faktisk modsat af den metode, som giver kulde til husets køleskabe og frysere.

Kompressoren skal placeres inde i huset, og inden anlægget installeres, beregnes kapaciteten af varmepumpen. Det er vigtigt, at den passer til boligens størrelse, da der ellers vil forekomme energispild. Slangen, som er nedgravet i arealet uden for huset, kræver plads. Og det er derfor, at grundarealet, der skal bruges, skal være dobbelt så stort i kvadratmeter, som selve boligen.