Jordvarme udnytter den varme som solen lagre i jordens øverste lag, og består af jordvarmesalnger og en pumpe.

En jordvarmepumpe er hjernen i anlægget. Varmepumpen placeres normalt i et bryggers, en kælder eller i en tilbygning – eller hvor der er plads til pumpen, som er lidt større end et køleskab. Den sørger for at flytte varmen i jorden ind i husets radiatorer, eller den varmer vandet op. Det sker ved hjælp af en jordslange, som er gravet ned i cirka 1 meters dybde i haven, og som tilsluttes varmepumpen. Slangens længde skal stemme overens med både energibehov og varmepumpe.

I slangen løber der frostvæske, således at selv hård frost ikke får vandet til at fryse. Frostvæsken sendes i kredsløb og opvarmes dermed af jorden, som har en temperatur på cirka 4 – 5 grader. Når væsken har den korrekte temperatur, løber den ind til varmepumpen i huset.
[one_half]

Sådan fungerer det

Varmepumpen, med en størrelse cirka som et køleskab, indeholder fire komponenter med hver sin opgave:

  1. Det frostsikrede vand afgiver den lille mængde varme til fordamperen.
  2. Fordamperen indeholder varmepumpens kølemiddel, som vil begynde at koge og fordampe på grund af varmen fra jorden.
  3. Dampen fra kølemidlet vil blive presset sammen i kompressoren, og det vil få temperaturen til at stige yderligere. Temperaturen i kompressoren vil nå et niveau, som ligger betydeligt over, hvad der skal bruges i varmeanlægget, nemlig cirka + 100° C.
  4. Den varme gas fra kølemidlet føres ind i kondensatoren, hvor centralvarmeanlæggets vand opvarmes og sendes til radiatorerne eller giver varmt vand i hanerne. Kølemidlet har i denne proces afgivet sin varme, og den afkølede væske løber tilbage til fordamperen for igen at blive varmet op af vandet fra slangerne.

Jordvarmeanlægget kan måle temperaturen uden for, og kan dermed sikre en optimal udnyttelse af den lave varme, som findes en meter under jordoverfladen. I de tilfælde hvor varmen i jorden ikke er tilstrækkelig, vil varmepumpen automatisk supplere energien ved hjælp af en el-patron.
[/one_half][one_half_last] hvad er jordvarme[/one_half_last]

Video